6.Σκούφαρα

Πρόκειται για μεσοπελαγο ύφαλο στο συγκρότημα των τριών νησίδων της Ερέτριας. Το ανώτερο σημείο του είναι 2 μέτρα και τελειώνει με μέγιστο 16 μέτρα. Θα δούμε πολλά μικρά ψάρια ανάμεσα στα μεγάλα βράχια.

Απόσταση από Χαλκίδα: 40 λεπτά

Αξία: 35 € (περιλαμβάνει σκάφος, ασφάλιση, φιάλη, βάρη, εκπαιδευτή)

Απαιτήσεις: Open Water Diver Certification