job1.jpg
job2.jpg
job3.jpg
job4.jpg
job5.jpg
job6.jpg

Υποβρύχιες Εργασίες

Το Thalassa Diving Academy είναι ένα καταδυτικό συνεργείο με

Αριθμό αδείας 01/ Υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας

Αναλαμβάνουμε:

  • Λιμενικά έργα
  • Υποβρύχια Υδραυλικά Έργα
  • Υποβρύχιες Επιθεωρήσεις Πλοίων
  • Υποβρύχιες Επισκευές Πλοίων
  • Υποβρύχιος καθαρισμός γάστρας πλοίου με υδραυλική βούρτσα και υδροβολή
  • Έρευνα και Ανέλκυση Ναυάγιων
  • Υποβρύχιος έλεγχος ιχθυοκλοβών
  • Υποβρύχια Φωτογραφία
  • Υποβρύχιο Βίντεο με ζωντανή μετάδοση