24.Αλόννησος

Ένα μονοήμερο καταδυτικό ταξίδι που περιλαμβάνει μια κατάδυση σε έναν υφάλμυρο ύφαλο με πλούσια υποβρύχια ζωή όπως ροφούς – στύρες και συναγρίδες, κολύμπι στις παραλίες, επίσκεψη στην Αλόννησο και χαλάρωση.

Απόσταση από Χαλκίδα: 190 λεπτά

Αξία: 150 € (περιλαμβάνει βάρκα, ασφάλιση, φιάλη, βάρη, εκπαιδευτή)

Απαιτήσεις: Open Water Diver Certification